Riothermie

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone
Water is our most important
Natural Resource

Riothermie Warmtewisselaar

Geïntegreerd vrijverval systeem

Het laatste grote “warmtelek” in een gebouw kan afgesloten worden met behulp van het gepatenteerde KD Riothermie systeem. Het afvalwater verlaat onze gebouwen en woningen met een temperatuur die kan oplopen tot 25 °C. Zelfs in strenge winters daalt de temperatuur in de riolen maar zelden onder de 12-15 °C. KD’s geïntegreerde warmtewisselaars in de rioolbuis kunnen de warmte
 uit afvalwater onttrekken (Riothermie). De gewenste temperatuur in het gebouw wordt vervolgens bereikt middels het gebruik van warmtepompen. Rioolwater is een voortdurend hernieuwbare energiebron met een hoge temperatuur. KD warmtewisselaars kunnen geïmplementeerd worden in bestaande rioolstelsels of geïntegreerd worden in nieuwe rioolbuizen. KD’s Riothermie Centralen dragen aanzienlijk bij aan energiebesparing, milieubescherming en is een duurzame vorm van energiewinning.In de vorm van een kansenkaart, quickscan of haalbaarheidsonderzoek adviseren wij u graag bij uw ondekkingstocht naar Riothermie.

Riothermie Studie

SERIES RIO

De warmtewisselaar koelt het rioolwater af met 2 °C (max. 0,5 °C gemiddeld per 24 uur). De energie wordt met behulp van waterleidingen overgebracht naar de technische ruimte. Hier verhoogt de warmtepomp de temperatuur voor verwarming tot 45-50 °C, waarna de warmte wordt verdeeld over het warmtetransportnet. De belangrijkste schakel in dit proces is de warmtewisse- laar die bestaat in verschillende vormen en is ontworpen voor een maximale prestatie op het gebied van warmte overdracht. Alle componenten die in het riool geïnstalleerd dienen te worden zijn vervaardigd uit roestvrij staal en zijn beschermd tegen schadelijke effecten van vervuiling door middel van een gepatenteerde methode. Verder kan, dankzij het ontwerp van de warmtepomp, de energie overgedragen worden in tegenovergestelde richting, waarbij rioolwater als koudebron gebruikt wordt voor het invullen van de koude vraag in gebouwen.Middels een berekeningsmodel dimensioneren wij uw maatspecifieke warmtewisselaar voor in bestaande, nieuwbouw en persriolen. 

Riothermie Warmtewisselaar

Druksysteem