Riothermie®

Waste Water is Gold under our Feet
Enormous Heat potential that is down there and just flows away

Riothermie® Centrale Goes

Ontwerp, Leverantie en Realisatie

Vol trots presenteren wij u de eerste Riothermie® Centrale in Nederland. Ruim 80% van al het afvalwater van de huishoudens in Goes is warm en komt in het riool terecht. Zonde om daar niets mee te doen! Door die warmte terug te winnen uit het riool (dat noemen we riothermie) kunnen we in 2018 de 60 nieuwe appartementen aan het Hollandiaplein verwarmen. Zo wordt afvalwater een duurzame warmtebron. Gemeente Goes, RWS partner in wonen en Marsaki zijn de eerste in Nederland die deze techniek toepassen. De aanleg van riothermie voor het Hollandiaplein wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies vanuit De Europese Unie en OPZuid: Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland. Heeft u ook interesse in een prachtige Riothermie®, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Riothermie® Warmtewisselaar

Geïntegreerd vrijverval systeem

Het laatste grote “warmtelek” in een gebouw kan afgesloten worden met behulp van het gepatenteerde KD Riothermie® systeem. Het afvalwater verlaat onze gebouwen en woningen met een temperatuur die kan oplopen tot 25 °C. Zelfs in strenge winters daalt de temperatuur in de riolen maar zelden onder de 12-15 °C. KD’s geïntegreerde warmtewisselaars in de rioolbuis kunnen de warmte uit afvalwater onttrekken (Riothermie®). De gewenste temperatuur in het gebouw wordt vervolgens bereikt middels het gebruik van warmtepompen. Rioolwater is een voortdurend hernieuwbare energiebron met een hoge temperatuur. KD warmtewisselaars kunnen geïmplementeerd worden in bestaande rioolstelsels of geïntegreerd worden in nieuwe rioolbuizen. KD’s Riothermie® Centralen dragen aanzienlijk bij aan energiebesparing, milieubescherming en is een duurzame vorm van energiewinning. In de vorm van een kansenkaart, quickscan of haalbaarheidsonderzoek adviseren wij u graag bij uw ondekkingstocht naar Riothermie®. Artikel projectontwikkelaar; Marsaki https://www.marsaki.nl/riothermie-hollandiaplein/

Riothermie® Studie

SERIES RIO

De warmtewisselaar koelt het rioolwater af met 2 °C (max. 0,5 °C gemiddeld per 24 uur). De energie wordt met behulp van waterleidingen overgebracht naar de technische ruimte. Hier verhoogt de warmtepomp de temperatuur voor verwarming tot 45-50 °C, waarna de warmte wordt verdeeld over het warmtetransportnet. De belangrijkste schakel in dit proces is de Riothermie® warmtewisselaar die bestaat in verschillende vormen en is ontworpen voor een maximale prestatie op het gebied van warmte overdracht. Alle componenten die in het riool geïnstalleerd dienen te worden zijn vervaardigd uit roestvrij staal en zijn beschermd tegen schadelijke effecten van vervuiling door middel van een gepatenteerde methode. Verder kan, dankzij het ontwerp van de warmtepomp, de energie overgedragen worden in tegenovergestelde richting, waarbij rioolwater als koudebron gebruikt wordt voor het invullen van de koude vraag in gebouwen. Middels een berekeningsmodel dimensioneren wij uw maatspecifieke warmtewisselaar voor in bestaande, nieuwbouw en persriolen. Artikel projectontwikkelaar; Marsaki https://www.marsaki.nl/riothermie-hollandiaplein/