Riothermie® Warmtewisselaar

Riothermie® Warmtewisselaar

Geïntegreerd vrijverval systeem

Het laatste grote “warmtelek” in een gebouw kan afgesloten worden met behulp van het gepatenteerde KD Riothermie® systeem. Het afvalwater verlaat onze gebouwen en woningen met een temperatuur die kan oplopen tot 25 °C. Zelfs in strenge winters daalt de temperatuur in de riolen maar zelden onder de 12-15 °C. KD’s geïntegreerde warmtewisselaars in de rioolbuis kunnen de warmte uit afvalwater onttrekken (Riothermie®). De gewenste temperatuur in het gebouw wordt vervolgens bereikt middels het gebruik van warmtepompen. Rioolwater is een voortdurend hernieuwbare energiebron met een hoge temperatuur. KD warmtewisselaars kunnen geïmplementeerd worden in bestaande rioolstelsels of geïntegreerd worden in nieuwe rioolbuizen. KD’s Riothermie® Centralen dragen aanzienlijk bij aan energiebesparing, milieubescherming en is een duurzame vorm van energiewinning.

In de vorm van een kansenkaart, quickscan of haalbaarheidsonderzoek adviseren wij u graag bij uw ondekkingstocht naar Riothermie®.

Artikel projectontwikkelaar; Marsaki
https://www.marsaki.nl/riothermie-hollandiaplein/